Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Μάθημα Αισθητικής Αγωγής με Νέες τεχνολογίες


Μάθημα ζωγραφικής με νέες τεχνολογίες. Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό της ζωγραφικής από τα βοηθήματα του υπολογιστή. Θα υλοποιηθούν τέσσερα μαθήματα. Το πρώτο και το δεύτερο θα αφορούν την εξοικείωση με τα εργαλεία του λογισμικού. Το επόμενο θα είναι η αναζήτηση σκίτσων (clip art) στο διαδίκτυο και η μεταφόρτωσή τους σε μια ζωγραφιά που δημιουργεί ο μαθητής. Το τέταρτο μάθημα θα αφορά την εισαγωγή και επεξεργασία εικόνας μέσα σε ζωγραφιά. Τέλος με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα, οι μαθητές θα δημιουργήσουν τοιχογραφία με θέμα κάποιο μάθημα, κανόνα ή φαινόμενο που εξετάζουμε στην τάξη. Οι μαθητές θα το υπογράψουν και θα μείνει ως ενθύμιο και στους επόμενους μαθητές που θα χρησιμοποούν την αίθουσα διδασκαλίας. Αν μας επιτραπεί, θα ζωγραφίσουμε και στο διάδρομο, έξω από την αίθουσα της τάξης μας ώστε να αποκτήσει χρώμα ο διάδρομος του σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου