Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

Στις εκλογές που έγιναν πριν λίγες μέρες στην τάξη μας, εκλέχτηκαν οι παρακάτω:
Γεωργία  Καμοίση  πρόεδρος
Μάγδα Μάστορα  αντιπρόεδρος/γραμματέας
Δημήτρης Καλτσής  ταμίας

Το τριμελές θα αποφασίζει για το που θα πηγαίνουμε εκδρομές και άλλες δράσεις που θα κάνουμε.