Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

φεραρι

γιάσας ιμε Ο Μανώλης θαμιλίσο για τη ικόνα .που τιβρίκα στο ιντερετ μετα την εβαλά στα εγραφα μου ινε ενα αφτοκινιτο που ανιγι της πορτε προσταπά νο και εχι χρόμα πορτοκαλί Ο Μανώλης

1 σχόλιο: